Klub gen

Vítejte na stránkách klubu gen

Kalendář

Kam se obracet o pomoc

Klinika dětské neurologie UK2.LF a FN Motol

15000 Praha5-Motol,V Uvalu84    tel.224 433 301

 odd.ambul.224 433 834                                                       

Mudr.Bořivoj Petrák

Odd.lékařské genetiky

fakultní dětská nemocnice J.G.Mendela  Brno

Kontakt:Mgr.A.Kratochvílová    tel.53 22 39 71

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.